Diversity officer Aya Ezawa: 'Diversiteit en inclusie zou moeten aanvoelen als een feestje voor iedereen'

Datum

Geschreven op 12 februari 2023

Datum

Geschreven op 12 februari 2023

Tags

Wanneer het gaat over diversiteit, inclusie en toegankelijkheid in de wereld van de wetenschap kan Aya Ezawa je er alles over vertellen. Als wetenschapper en diversity officer bij de Universiteit Leiden is ze dagelijks bezig met de sociale kant van de wetenschap. Voor haar betekent wetenschapper zijn onder andere het delen van feiten die nog niet bekend zijn, het vertellen van onzichtbare verhalen en daarmee een bijdrage leveren aan de samenleving. Eén van de vragen die haar bezighoudt is: Hoe pak je sociale ongelijkheid aan?

Diversiteit en inclusie

Aya Ezawa: "Soms hoor je mensen zeggen dat diversiteit uitgenodigd worden voor een feest is en inclusie is als je uitgenodigd wordt om te dansen. Voor mij is het meer de vraag: wie bepaalt de muziek, wiens feestje is het en wie bepaalt eigenlijk wie er uitgenodigd wordt? We willen naar een samenleving waar iedereen het gevoel heeft dat het een feestje is voor iedereen."

Diversiteit komt niet vanzelf

Diversiteit komt niet vanzelf
Ezawa: "Je kan niet aan iemand opleggen om inclusiever te zijn. Je moet eerst uitleggen wat het is, je moet het zelf omarmen en ook weten hoe je het moet aanpakken. Je moet mensen de ruimte geven om dat te leren."

Volgens Ezawa zijn dossiers over diversiteit vaak complex en heeft de universiteit iemand nodig met expertise op dit vlak. Verder is de rol van een diversity officer vooral het zijn van een ‘voortrekker’ als het gaat om toegankelijkheid, oftewel het aansturen van de boel door samen te werken met mensen in andere afdelingen zoals HRM, onderwijs en vastgoed. Maar het is meer dan alleen deze afdelingen: "Taal is zo ingewikkeld, dus je moet ook iemand hebben die weet hoe je zaken formuleert, wat de wetenschap zegt en hoe het werkt als je verandering wilt bewerkstelligen. Vandaar dat er zowel wetenschappers als professionals nu bij bijna alle Nederlandse universiteiten zijn aangesteld op dit vlak. Ik ben ook voorzitter van het Landelijk overleg Diversity Officers die dit soort werk doet. We zien dat daar waar mensen echt aanstalten maken om hier iets mee te doen, daar gebeurt ook iets."

De kunst van diversity officer zijn

Ezawa: "Waarom zijn we er niet in geslaagd om voor mensen uit onze eigen samenleving wetenschap relevant te maken? De wetenschap is er om bij te dragen aan de samenleving." Helaas is de wetenschap nog geen afspiegeling van de samenleving en daarom richt Ezawa zich op de manier waarop we alsnog antwoord kunnen geven op maatschappelijke vragen.

Hierbij speelt diversiteit een grote rol voor Ezawa: "Zodra je meer mensen met verschillende achtergronden hebt, dan heb je ook verschillende vragen die gesteld worden." Er is ook een rol weggelegd voor het onderwijs. Ezawa vertelt over het belang voor mensen om zich te herkennen in een curriculum van een studie. Zo zegt ze: "We bevinden ons in een tijdperk waar studenten ook terecht vragen: Wiens perspectief wordt er eigenlijk besproken in het huidige curriculum? Als mensen zelf het gevoel hebben dat er geen ruimte is voor een ander perspectief, dan vragen ze zich af waarom zij in die collegezaal zitten." Het naast elkaar leggen van verschillende perspectieven is dan ook de kunst van het brengen van meer diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid in de wereld van onderzoek en onderzoeksstudies.

Gerelateerde artikelen

Radio
Image The Flexican maakte een Wat Anders uurmix van de grootste classics tussen 2000 en 2006
The Flexican maakte een Wat Anders uurmix van de grootste classics tussen 2000 en 2006

Radio
Image Partij voor de Dieren-Statenlid Ines Kostić: 'We zijn allemaal Team Planet'
Partij voor de Dieren-Statenlid Ines Kostić: 'We zijn allemaal Team Planet'

Radio
Image Jeanette Chedda: 'Als je in deze samenleving mee wil draaien heb je daar wel energie voor nodig'
Jeanette Chedda: 'Als je in deze samenleving mee wil draaien heb je daar wel energie voor nodig'

Radio
Image Sholeh Rezazadeh: 'Mensen zitten echt vast aan hun planning en soms wil ik gewoon iets spontaans doen'
Sholeh Rezazadeh: 'Mensen zitten echt vast aan hun planning en soms wil ik gewoon iets spontaans doen'