Algemene lidmaatschapsvoorwaarden leden Omroep ZWART

Omroep Zwart

  • Dit zijn de algemene lidmaatschapsvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) van de omroepvereniging Omroep Zwart. Omroep Zwart is gevestigd en kantoorhoudende te (1013 CN) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 164, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78383420. Het btw-nummer van Omroep Zwart is NL861369555B01.

  • Omroep Zwart streeft ernaar in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning als omroepvereniging (“aspirant-omroep”) tijdens de periode 2022-2026.

  • Omroep Zwart is voor vragen, opmerkingen en klachten bereikbaar per e-mail via info@omroepzwart.nl
en per post: 
Omroep Zwart 
Van Diemenstraat 164 
1013CN Amsterdam

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen Omroep Zwart en haar leden (hierna collectief: “leden” en individueel: “lid”) die verband houden met het lidmaatschap van de leden bij Omroep Zwart.

  • Door de aanmelding als lid stemmen leden in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

  • Omroep Zwart kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen, waarna de nieuwe voorwaarden met ingang van dat moment van toepassing zijn.

Andere voorwaarden: